Meestal wordt een zonneboiler installatie aangeschaft met het doel om enkel warm tapwater te verkrijgen. Dat was hier ook het geval maar de lat moest hoger komen te liggen… Naast warm tapwater zou ook een ondersteunende functie moeten worden verkregen voor de CV-installatie, wasmachine en vaatwasser om zodoende het gasverbruik aanzienlijk te verminderen. Er is voor een heat pipe opzet gekozen ivm de hoge efficientie en lagere kosten, een groot buffervat (1000L) voor de reserve warmte opslag cq CV ondersteuning en een separate boiler (200L) voor het warme tapwater, wasmachine en vaatwasser aansluiting. Zie schema voor een overzicht hoe de duurzame warmte installatie is aangesloten op het bestaande geheel.

Sinds maart 2011 is het gehele plat dak voorzien van zogenaamde heatpipes voor het verkrijgen van duurzame warmte. Deze 4 collectoren met ieder 27 heatpipes vormen een gesloten solar circuit met de dubbele spiraal in het buffervat wat onder een druk van 2 bar werkt. Dit circuit is gevuld met standaard antivries om bevriezing in de winter te voorkomen (met de huidige concentratie ligt het vriespunt rond de -17 graden). Er is voor antivries gekozen omdat dit a) er geen uitwisseling in de buffer plaatsvindt met tapwater en b) het goedkoper is dan niet-giftig glycol.


Gegevens installatie:

108 heatpipes, 40° helling, 180° zuid geinstalleerd,
Apertuuroppervlak: 12,88m2, jaaropbrengst: 22,28 GJ (6189kWh).

Boiler inhoud (dubbele ww): 200L tbv warm tapwater, vaatwasser en wasmachine,
Buffer inhoud (dubbele ww): 1000L tbv CV installatie en warmteuitwisseling met de boiler.

Resol DeltaSol MX solar controller,
ICMA solar pompgroep.


Systeem arrangement:

Op het moment dat de temperatuur van de collector (sensor S1) 10 graden hoger is dan de temperatuur boven (sensor S2) of onder (sensor S3) in het buffervat komt, gaat de solarpomp (pomp R1) lopen. Daardat er gebruik wordt gemaakt van een dubbele warmtewisselaar kan over 2 zones in dezelfde buffer beschikt worden. Door het rondpompen van de solarpomp wordt de warmte dmv de warmtewisselaars afgegeven aan de koudere buffer. De pomp stopt weer op het moment dat het temperatuurverschil tussen collector en buffer 5 graden Celsius is. Het gaat hier om een modulerende pomp (met een schaal van 30 – 100%) die door de Resol controller gestuurd wordt.
Zone 1 (bovenin de buffer) heeft prioriteit 1 vwb het laden door de solarpomp, de keuze van het verwarmen van zone 1 of 2 wordt bepaald door de stand van een 3-weg klep (R2/3). Op het moment dat zone 1 een temperatuur heeft bereikt van 65 graden wordt automatisch overgeschakeld naar de onderste warmtewisselaar zodat zone 2 verwarmd wordt.

Wanneer de temperatuur boven in de buffer 5 graden hoger is dan de temperatuur van de middelste sensor (S5) in de boiler wordt een pomp (R7) geaktiveerd om zodoende de temperatuur van de boiler binnen te verhogen. Wanneer het verschil weer kleiner wordt dan 2,5 graad stopt de pomp met de warmte uitwisseling. De maximale temperatuur van de boiler staat afgesteld op 70 graden (bij een groot warmte aanbod wordt deze verhoogd tot 85 graden) en die van het buffervat (onderin) op 95 graden Celsius. Hierdoor wordt nooit de kooktemperatuur bereikt waarbij de druk te hoog oploopt en schade aan buffer/boiler kan veroorzaken.

In geval van weinig zon over een langere periode waarbij de temperatuur in de gehele buffer en bovenin de boiler (sensor S4) onder de 45 graden zakt wordt de Atag HR ketel geaktiveerd plus de 3-weg klep (R5/6) door de solar controller zodat het sanitaire tapwater wordt verwarmd tot het moment dat S5 weer 45 graden is geworden. Hierna stopt de bijverwarming dmv het gas en de 3-weg klep keert weer terug in de beginstand zodat de boiler weer gebypassed wordt.

Bij warmtevraag in het huis wordt de pomp (R10) van de Atag HR ketel en de 3-weg klep (R8/9) getriggered waardoor het door de zon verwarmde CV-water in de buffer wordt rondgepompt door het gehele huis. Het mengventiel staat hierbij afgesteld op 35 graden…te weinig voor conventionele radiatoren maar deze temperatuur is meer dan voldoende voor de vloerverwarming. Mocht de verwarming door de zonneboiler niet toereikend zijn dan springt automatisch de Atag HR ketel aan om toch een aangename binnentemperatuur te verkrijgen.


Water aansluitingen:

Op de onderste aansluiting van de boiler is de koud water inlaat aangesloten en tevens op dezelfde inlaat is de koud water aanvoer aangesloten op een mengventiel. De warm water aansluiting bovenaan de boiler is aangesloten op de warm water aanvoer van het mengventiel en de mix-uitgang op de warmwater leiding. Deze staat afgesteld op 55 graden Celsius.


Datalogging:

Meten is weten! en dat geldt zeker voor een duurzame warmte installatie waarbij er meerde onderdelen gekoppeld zijn. Hierdoor wordt de gehele opstelling veel inzichtlijker vwb het tempertuurverloop, aantal individuele pompuren, opwarmtijden van de verschillende zones, warmteuitwisseling, optimale temperatuur van de buffer/boiler (warmteverlies) etc. etc.

De Resol Deltasol MX beschikt over een groot aantal in-/outputs en is heel flexibel vwb de configuratie en combinaties die mogelijk zijn om in te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de firmware van de controller eenvoudig te updaten waarbij bugs en/of nieuwe features geimplementeerd worden. Nieuwe software versies zijn al verschillende malen door het (zeer goed en snel ondersteunend) support team van Resol uitgebracht. De DeltaSol MX controller zit dmv een VBUS/LAN interface gekoppeld aan het lokale netwerk van Duurzaam Lithoijen. Hierdoor worden de verkregen gegevens centraal op de server opgeslagen en data verwerkt tot grafieken (zie ‘Live‘) en overzichten (zie ‘Schema & Statistiek‘).