Wanneer gaat de subsidie van start?

De ingangsdatum is maandag 2 juli 2012, om 09.00. De aanvraag kan niet voor 2 juli gedaan worden: eerdere aanvragen worden altijd afgekeurd.

Wat houd de subsidie in?

Je krijgt achteraf een teruggave van 15% op de kosten van een nieuw zonnepaneelsysteem, met een maximum van €650. In aanmerking voor de subsidie komen: de zonnepanelen zelf, materialen van de installatie, en de hieraan direct gerelateerde materiaalkosten zoals bekabeling en omvormer (inverter) e.d. De installatie zelf (manuren en verbouwingskosten) is niet subsidiabel.
De installatiegrootte moet minimaal 601 Wp zijn. Wanneer de installatie groter is dan 3500 Wp bedraagt de subsidie 15% van de subsidiabele kosten gedeeld door het vermogen van de zonnepanelen in Wp vermenigvuldigd met 3500, maar niet meer dan € 650.

Van wanneer tot wanneer loopt de subsidieregeling?

De ingangsdatum is 2 juli 2012, en de subsidieregeling zal lopen tot en met eind 2012 (maximaal budget is bijna €22 miljoen). De verwachting is dat de subsidie het einde van het jaar haalt, maar het nieuw jaar niet.
In het Herfst deelakkoord van PvdA en VVD was besloten om de tweede tranche (in januari 2013 €30 miljoen subsidie beschikbaar maken) te schrappen, maar eind oktober bleek uit een bericht van PvdA leider Samson dat de zonnepanelensubsidie in 2013 toch blijft!

Bij wie kan ik de subsidie aanvragen?

Dit kan online bij AgentschapNL (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), met behulp van je DigiD inloggegevens. Hiervoor heb je een getekende, geldige, koopovereenkomst nodig. 
Direct subsidie aanvragen? Zorg dat je de volgende zaken bij de hand hebt:

 1. Een digitaalgetekende koopovereenkomst die op 2 juli 2012 of daarna is afgesloten. Deze kun je in het aanvraagprogramma uploaden. Er zijn verschillende bestandsformaten mogelijk, bijvoorbeeld doc, docx, txt, csv, xls, xlsx, pdf, jpg, jpeg, odt, ods.
 2. Je gebruikersnaam en wachtwoord van DigiD.
 3. Het rekeningnummer van de aanvrager.

Maak ik meer kans wanneer ik meerdere aanvragen voor subsidie doe?

Nee, je mag maar één aanvraag per adres doen.

Wat is een geldige koopovereenkomst?

Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarin een particulier met de leverancier afspreekt zonnepanelen aan te schaffen bij desbetreffende leverancier. De koopovereenkomst zal alleen in behandeling worden genomen als je de overeenkomst op of na 2 juli 2012 hebt afgesloten en als je handtekening erop staat. Een ondertekende offerte van 2 juli 2012 of erna geldt ook als een koopovereenkomst.

Wat zal de exacte procedure zijn voor de teruggaaf?

Je betaalt eerst het volledige bedrag inclusief 19% (en vanaf 1 oktober 2012, 21%) BTW, en krijgt achteraf 15% terug over het subsidiabele deel zodra AgentschapNL je aanvraag heeft toegewezen. Het is niet bekend hoe lang het duurt voordat AgentschapNL het besluit over jouw toewijzing neemt. Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst bij AgentschapNL

Geldt de regeling ook voor bedrijven?

Nee. Bedrijven hebben echter wel andere mogelijkheden, zoals het toepassen van de energie-investeringsaftrek (EIA). Wanneer er als (landbouw)bedrijf nog asbest in een dak aanwezig is, zijn hier verdere subsidiemogelijkheden, waarover het Ministerie van Economische Zaken en LTO Nederland een z.g Green Deal over gesloten hebben.

Is er een plafond voor de subsidieregeling?

Er is een specifiek budget voor gereserveerd (€21.55 miljoen in 2012), en dit zijn maximumbedragen. Als dit budget overschreden wordt, stopt de subsidie. Dit zal waarschijnlijk eind 2012 zijn, gezien de huidige stand van uitgegeven subsidie. Begin 2013 wordt er weer € 30 miljoen bescikbaar gemaakt.

Is deze nieuwe nationale subsidie te combineren met lokale gemeentelijke subsidies op zonnepanelen (zoals Nijmegen)

Nee, dit is expliciet uitgesloten, en mag niet. Eventueel toegekende subsidie kan hierop zelfs teruggevorderd worden.

Ik woon op een woonboot. Kom ik in aanmerking?

Ja, zo lang je aan de overige voorwaarden voldoet gelden voor woonboten dezelfde regels als voor andere woningen.

Zijn er eisen gesteld aan de installatie of de aanvraag?

Ja, er zijn enkele beperkende voorwaarden:

 • Er moet een koopverlichting zijn aangegaan (d.w.z, een getekende offerte) op, of na, 2 juli 2012;
 • De installatie met zonnepanelen moet een grootte hebben van meer dan 600 Wp (vanaf 601 Wp, dat is meestal vanaf 3 panelen);
 • Er mogen geen ontbindende voorwaarden in de koopovereenkomst zijn opgenomen, behalve ontbinding op basis van het niet ontvangen van subsidie;
 • Er mag geen andere overheidssubsidie verstrekt zijn voor de zonnepaneleninstallatie;
 • Er mag maar één aanvraag per (woon)adres worden gedaan;
 • De eigenaar van het adres waarvoor de subsidie is aangevraagd moet op het moment van het indienen van de subsidieaanvraag al toestemming hebben gegeven;
 • Het adres mag een maximale aansluiting hebben van 3*80 Ampère (Dit zijn grootverbruikers. Normaal gesproken is dit geen probleem voor particulieren.);
 • De subsidie moet uitbetaald worden op een bankrekening die van de aanvrager is.

UPDATE 17 oktober:
Op dit moment is meer dan 75% van het subsidiepotje over 2012 leeg, en is er nog 5.2mln over. De verwachting is dat dit eind november op zal zijn. Begin 2013 zal er dan een nieuw tranche van €30 miljoen beschikbaar gemaakt worden.